Theologie en praktijk van Christian Science
 
De Bijbel van Genesis tot Openbaring, is het fundament voor de theologie en praktijk van Christian Science.
Mary Baker Eddy's levenslange geestelijke zoektocht leidde naar wat zij later karakteriseerde als haar ontdekking. Zij zag dat Gods wetten krachtige geestelijke opdrachten zijn, altijd aanwezig en actief om te genezen, te verlossen en de mensheid te zegenen. Voor haar was dit het praktische christendom dat Jezus onderwees. Niet alleen de vertroosting maar ook de inspiratie die de Bijbel geeft, kan voor u een werkelijkheid worden. Maar meer nog dan dit kunt u een praktisch inzicht krijgen in zijn logische en genezende waarheden.
Christian Science Bijbellessen
 
De Zondagdiensten die over de hele wereld in kerken van Christian Science gehouden worden, fungeren als een soort lens, zodat genezende ideeën een gebundelde intensiteit verkrijgen.
Gods allesomvattende aanwezigheid en grote liefde voor heel Zijn schepping, gepaard met onze liefde voor Hem, voor elkaar en voor onszelf – daar gaat het om in de Christian Science Bijbellessen. De lessen gaan diep in op deze liefde en hierdoor hebben zij generaties lang genezing, troost, hervorming en geestelijke vernieuwing kunnen brengen.

De Bijbelles zelf van de website ophalen of (geen printer) laten opsturen. Zie Contactpagina.
De mens naar Gods beeld en gelijkenis
 
Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
Hiermee bepalen we onze identiteit. Deze identiteit geeft ons oorspronkelijk goddelijk beeld weer terug.
Synoniemen van God: Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde.
Deze geestellijke eigenschappen vormen in de Wetenschap en enige ware mens, de Christus mens.

Koop het Boek vandaag nog: "Wetenschap en Gezondheid "-met Sleutel tot de Heilige Schrift- door Mary Baker Eddy.