Hoe te bidden met resultaat?

Christian Science leert dat door gebed, wetenschappelijk gebed dat onze identiteit vaststelt en beschermt, genezing volgt. Als het aan het licht komen van onze ware identiteit als het volmaakte gevolg van een volmaakte oorzaak. Maar wanneer is gebed niet-wetenschappelijk? Gebed is geen gedachten-concentratie op iets wat niet bestaat. Het houdt geen zelfsuggestie of zelfhypnose in. Het is ook geen eindeloze herhaling van godsdienstige formules totdat de patiënt in trance raakt - een onware toestand van geestvervoering. Ook is het geen ontkenning van iemands identiteit waardoor de patiënt in een kosmische oceaan van vergetelheid verzinkt.
In Christian Science is wetenschappelijk gebed een bewuste gemeenschap met God - het erkennen en bekrachtigen van de volmaaktheid van God en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid van de mens. Het ontkent de onjuistheden die geen deel van ons ware zelf uitmaken en bevestigt de juistheid van onze identiteit als de volmaakte uitdrukking van God.

Gebed is  niet een verzoek om een godswonder. Het is een beroep doen op God als Beginsel, op de fundamentele wet van het universum, die altijd tot harmonie leidt, nooit tot het kwaad, onheil en verlies. De werking van dit Beginsel ontneemt het kwaad elke vorm van manifestatie. Erkenning van de alomtegenwoordigheid van dit Beginsel maakt ons bewust van het feit dat er voor het kwaad (of dat nu in de vorm van een brand of een overstroming is) geen plaats overblijft om zich te manifesteren, niet in ons leven en niet in Gods koninkrijk. De wet van dit Beginsel is absoluut en zijn werking vernietigt de zogenaamde krachten van het kwaad, als wij een beroep doen op dit Beginsel in gebed. Zulk gebed erkent de mens als een geestelijk idee van God, of Gemoed en accepteert Gods bestuur in ons persoonlijk leven. De goddelijke Liefde is nooit de bron van het kwaad. Begrijpen we dat eenmaal, dan is het bijna vanzelfsprekend dat er niet toch een wet is die ons dwingt het kwaad te aanvaarden of het rechtmatigheid te verlenen. In Gods plan bestaat geen kwaad. Als we op die grond het kwaad verwerpen, betekent dat een stukje geestelijke groei die met Jakobus zeggen kan dat een ‘krachtig gebed’ veel vermag. (Jak. 5:16)

Gebed en gezondheid: KLIK HIER