Wat is Christian Science?

Christian Science werd door haar Ontdekster en Grondlegster Mary Baker Eddy gedefiniëerd als "de wet van God, de wet van het goede . . ." 
Dit dieper begrijpen van God als oneindige Liefde en onveranderlijke goedheid leidt tot gebed, waardoor een ieder kan worden genezen, verlost en hersteld.

Over het resultaat van gebed zegt Mevrouw Eddy: 'De stille gebeden in onze kerken, die door de donkere gangen van de tijd weerklinken, vormen golven van geluid, een eenstemmigheid van hoop en geestelijke visie die van kansel tot kansel klinkt en van hart tot hart, totdat waarheid en liefde in één rechtvaardig gebed van harmonie de mensheid zullen omvatten en verenen.' (Mis, blz.189)

In de eerste zeventien bladzijden van het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, zult u een bezielende uitleg van het gebed vinden. Vele duizenden hebben door dit hoofdstuk geleerd op intelligente wijze te bidden en zij krijgen antwoord op hun gebeden, zoals blijkt uit een betere gezondheid, harmonie, voorziening en welzijn. 
Lees meer