De Stichting CS Bijbellessen Online Nederland, Zoetermeer, publiceert deze uitgave onder licentie van The Christian Science Publishing Society. Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. © [2016] The Christian Science Publishing Society. De citaten zijn uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, Nederlandse editie, © 1951, 1971, herziene uitgave 1979, 1999, The Christian Science Board of Directors. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen is verboden.

De wekelijkse bijbellessen uit het Christian Science KwartaalboekjeTM — bijbellessen waarvan de teksten genomen zijn uit de Bijbel, Statenvertaling 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977, en uit het Christian Science leerboek : Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mary Baker Eddy.

Het wettig gedeponeerde beeldmerk van het Christian Science KwartaalboekjeTM is het eigendom van The Christian Science Publishing Society en wordt met toestemming gebruikt. Dit beeldmerk is geregistreerd bij het Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten. Het kopiëren en vermenigvuldigen in welke vorm dan ook is verboden.
Stichting C S Bijbellessen Online Nederland, Zoetermeer

DOEL: Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

A. het (online) verbreiden van de leer Christian Science zoals door Mary Baker Eddy omschreven in haar boek: “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift”;
B. het beheren van een website over Christian Science;
C. het uitgeven van de Christian Science wekelijkse bijbelles in de Nederlandse taal, zulks onder licentie van Christian Science Publishing Society, in Boston, Massachusetts (Verenigde Staten);

KvK 27362501