En verdere ontwikkeling ...

 
In de Historische Schets in de Kerkhandleiding staat te lezen: "In het voorjaar van 1879 begon een kleine groep ernstige zoekers naar Waarheid te overwegen een kerk zonder geloofsbelijdenis te stichten, die de naam zou dragen van ‘CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST', en op 12 april van dat jaar werd op voorstel van Mrs. Eddy besloten ‘Een kerk te organiseren, die ten doel heeft de woorden en de werken van onze Meester te gedenken en het oorspronkelijk Christendom en zijn verloren element, genezing, te herstellen.'" (Kerkhandleiding, p. 17). In augustus 1879 vond de wettelijke inschrijving plaats en in 1881 werd Mary Baker Eddy als Pastor van deze kerk bevestigd (Kerkhandleiding, p. 18).
In 1892 vond een reorganisatie van de kerk plaats en men koos als naam "The First Church of Christ, Scientist".© The Christian Science Publishing Society.
Lees meer