Genezingen

Waarom legt Christian Science zoveel nadruk op genezing?

In feite leggen we er niet meer nadruk op dan het nieuwe testament dat doet. Christian Scientisten zijn niet bezeten van een verlangen naar fysiek welzijn; zij denken en praten minder over hun lichamen dan de meeste mensen dat doen. In zekere zin is genezing alleen maar een bijproduct, het gevolg wanneer we de barmhartigheid van Gods wetten en de volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping leren kennen en dichter tot God komen. Genezing, van ons standpunt gezien, is een belangrijk bewijs van Gods zorg voor de mens, doch het is maar één element van de volledige verlossing waar het Christendom naar streeft.
In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, verklaart Mary Baker Eddy: "Jezus heeft zijn kerk gesticht en zijn zending gehandhaafd op de geestelijke grondslag van Christus-genezing." Dit is de voortgaande missie van de Church of Christ, Scientist.
De toepassing van dit system van christelijk genezen heeft al meer dan honderdvijfentwintig jaar geresulteerd in opmerkelijke genezingen van fysieke en mentale problemen, en talloze beschrijvingen hiervan zijn online te vinden. Christian Science geeft het inzicht dat God altijd gezondheid en welzijn in stand houdt. De kracht van gebed ligt niet in vertrouwen alleen maar in een diepgaand begrijpen van Gods heilige wetten die de mensheid omvatten.

Meer getuigenissen vindt u bij ' Lectuur ' 

De Bijbel is een bron van inspiratie als we het hebben over genezing door gebed.
Jezus heeft het zijn leerlingen getoond en later konden zij ook genezen.
Deze regel van genezing is een Wet van God. Een Wet van het Goede. Een vaste Wet die nooit wijzigt.
Ook wij kunnen met resultaat Gods Wet toepassen zoals Jezus dat deed.

zie 1 Kon. 17:1-24
zie 2 Kon. 4:8-37
zie Luk. 8:50

Poster met de synoniemen van God (ophalen)