De ontdekking ...

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, het boek van Mary Baker Eddy, dat allerlei grenzen doorbrak, werd ruim 125 jaar geleden voor het eerst uitgegeven. Gedurende meer dan een eeuw heeft dit boek voorzien in de groeiende vraag van de mensheid naar een geestelijker begrip van gezondheid, naar een betere basis voor duurzame verhoudingen en naar een verhoogd gevoel van veiligheid en vrede.

Over de gehele wereld vinden mensen antwoorden in Wetenschap en Gezondheid en hun levens worden verrijkt, hervormd en genezen door de praktische boodschap van dit boek. De waarde die zij aan dit boek hechten kunnen wij zien in de stroom van dankbaarheid en liefde die hen ertoe brengt dit boek grotere bekendheid te geven. Christian Science geeft, als de openbaring van Waarheid, geestelijk begrijpen aan hen die nederig naar waarheid zoeken.

De Bijbel was haar enige leerboek, het boek dat haar vragen betreffende haar genezing beantwoordde en voor haar een nieuwe betekenis kreeg; een nieuwe taal sprak. De geestelijke betekenis ervan werd duidelijk en zij zag voor het eerst de woorden en werken van Jezus in hun geestelijke betekenis. Wat haar ook duidelijk werd waren het Beginsel (God) en de regel van de geestelijke Wetenschap en metafysische genezing: in één woord Christian Science.

In 'Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift' schrijft zij hierover o.a.: "Ik wist, dat het Beginsel van alle harmonische Gemoedwerking God is en dat bij het genezingswerk van de eerste Christenen de genezingen door heilig, verheffend geloof tot stand werden gebracht; maar ik moest de Wetenschap van dit genezingswerk leren kennen en door goddelijke openbaring, rede en demonstratie vond ik mijn weg naar absolute gevolgtrekkingen." (blz. 109)

In haar boek Terugblik en Inblik (Retrospection and Introspection) geeft zij het logisch verloop van de ontdekking aan: Gedurende de 20 jaar voorafgaande aan haar ontdekking had zij geprobeerd alle fysieke gevolgen te herleiden tot een mentale oorzaak; en eind 1866 bereikte zij het punt waarop voor haar wetenschappelijk vaststond dat alle veroorzaking in Gemoed (God) was gelegen en dat elk gevolg een mentale verschijningsvorm was.

Haar onmiddellijke herstel van de gevolgen van een ongeluk, die niet door medicijnen of door chirurgie konden worden verholpen, was de ervaring die haar op het spoor zette naar de ontdekking van Christian Science.

Zij heeft zich toen ongeveer drie jaar uit het openbare leven teruggetrokken om haar missie te overdenken, de Bijbel te doorzoeken en te trachten de Wetenschap van Gemoed te vinden die het grote genezende Beginsel (God) zou openbaren.

Zie ook: Wat is Christian Science?Ga terug