Practitioners

Practitioners van Christian Science zijn beschikbaar en bereid u door gebed te helpen. Indien u hulp nodig heeft of indien u gewoon meer wenst te weten over Christian Science.

Wat is het verschil tussen de genezing in Christian Science en ... genezing door geloof, suggestie of psychotherapie?

Genezing in Christian Science berust niet op een blind geloof in het onbekende, maar op het begrijpen van God als oneindig, goddelijk Gemoed, Geest, Ziel, Beginsel, Leven, Waarheid en Liefde. Zij berust op het inzicht, dat God handelt volgens een universele, onveranderlijke, geestelijke wet en dat het begrijpen van die wet de Wetenschap van het Christendom vormt.

Deze Wetenschap maakt een absoluut onderscheid tussen het goddelijk Gemoed, God, en de verkeerde manier van denken waarvan Paulus verklaarde: "Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God" (Romeinen 8:7). Op grond van dit onderscheid verwerpt zij het gebruik van suggestie, wilskracht, hypnotisme en alle vormen van psychotherapie die het menselijk gemoed als geneesmiddel aanwenden. Christian Science daarentegen richt de gedachten van mensen naar de macht van de goddelijke Waarheid, die verlicht en verlost.

Christus Jezus zei (Johannes 8:32): "Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." Wetenschap en Gezondheid verklaart (blz. 390): "Het is onze onwetendheid omtrent God, het goddelijk Beginsel, die de schijnbare disharmonie veroorzaakt en wanneer wij Hem waarlijk begrijpen, wordt de harmonie hersteld."Ga terug