Wereldwijd is de kerkorganisatie identiek

 
 
DE MISSIE
"...de woorden en de werken van onze Meester te
gedenken en het oorspronkelijk Christendom en zijn
verloren element, genezing, te herstellen"
(Kerkhandleiding, blz. 17)

HET DOEL
"... de mensheid te overtuigen van de doeltreffende
werking van Christian Science"
(Miscellaneous Writings, blz. 207)

De Moederkerk, De Eerste Kerk van Christus, Wetenschapper, in Boston Massachusetts, is gesticht door Mary Baker Eddy. Wereldwijd zijn er dochterkerken en verenigingen waar regelmatig diensten worden gehouden.
De kerk kent geen persoonlijke dominee, voorganger, pastor. In April 1895 wijdt Mary Baker Eddy de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid tot herder (pastor) voor alle Christian Science kerken.

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid "Uw tweevoudige en onpersoonlijke herder, de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is bij u; en het Leven dat deze geven, de  Waarheid die zij toelichten, de Liefde die zij demonstreren, is de grote Herder die mijn kudde voedt en hen 'aan zeer stille wateren' voert." Mary Baker Eddy.

Elke zondagsdienst heeft een thema/onderwerp. De preek van een dienst bestaat uit het voorlezen van teksten uit de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid, die dat onderwerp belichten. Ieder die dat wil kan de betreffende teksten in de week voorafgaand aan de dienst bestuderen, want de aanhalingen worden gepubliceerd in het Christian Science Kwartaalboekje.


Navigeer naar de plaatsnaam van de Kerken In Nederland hierboven voor informatie over diensten en leeskamers. U bent van harte welkom op onze kerkdiensten.
In de Leeskamers kunt u op gezette tijden in een rustige omgeving studeren en vragen stellen aan de aanwezige usher.

De zondagsscholen zijn toegankelijk voor jongeren tot de leeftijd van 20 jaar.
Op woensdagavond bijeenkomsten worden passages uit de Bijbel en uit Wetenschap en Gezondheid voorgelezen, waarna aanwezigen kunnen vertellen hoe ze door Christian Science zijn genezen.

Jaarlijks wordt een vergadering van De Moederkerk, de Eerste Kerk van Christus, Wetenschapper, gehouden met afgevaardigden uit landen uit de gehele wereld.
Voor het lidmaatschap van De Moederkerk:   KLIK HIER
Annual Meeting:   KLIK HIER


Op de Nederlandse vertaling van de Bijbelles kunt u zich abonneren, zie elders op de website.
Wilt u De zondagsdienst van De Moederkerk in Boston (in de Engelse taal) beluisteren via het internet klik dan hier.

Lees meer