Het Leerboek

- Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift -

inhoudsopgave:                                                                   door Mary Baker Eddy

Voorwoord
I.      Gebed
II.     De verzoening en het heilig avondmaal
III.    Het huwelijk
IV.    Christian Science contra het spiritisme
V.     Het dierlijk magnetisme ontmaskerd
VI.    Wetenschap, godgeleerdheid, geneeskunde
VII.   Fysiologie
VIII.  Voetstappen van waarheid
IX.    De schepping
X.     De wetenschap van het zijn.
XI.    Enige tegenwerpingen beantwoord
XII.   De toepassing van Christian Science
XIII.  Onderricht geven in Christian Science
XIV.  Samenvatting

Sleutel tot de heilige schrift:

XV.   Genesis
XVI.  De openbaring
XVII. Verklarende woordenlijst

XVIII. De vruchtenGa terug